Αρχική / Κεραίες

Κεραίες

Κεραίες

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης για την έκδοση ΥΔΕ .

Σύμφωνα με τον νέο νόμο όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οφείλουν να ελέγχονται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης) από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για την σωστή λειτουργία τους . Έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό η εταιρία μας είναι δίπλα σας για την πιστοποίηση της εγκατάστασής σας, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.