Εξυπηρετούμε όλη την Αθήνα όλο το 24ωρο

Καλέστε μας τώρα!
215 215 7800

Εξυπηρετούμε όλη την Αθήνα όλο το 24ωρο

Καλέστε μας τώρα!
215 215 7800

Εξυπηρετούμε όλη την Αθήνα όλο το 24ωρο

Καλέστε μας τώρα!
215 215 7800

Κινητό
694 70 41 192

Κινητό
693 27 98 263

Τηλέφωνο
215 21 57 800

Πιστοποιήσεις

OΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Rohs Compliant

Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων (EN, IEC), γεγονός που εγγυάται την ασφάλεια και την λειτουργικότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/95/ΕΚ (περιορισμού της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) γνωστή ως ‘RoHS’ και η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2006 σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (ΦΕΚ 82Α, 5/3/2004).

Καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ (χαμηλής τάσης) και φέρνουν νόμιμα τη σήμανση CE.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τον διεθνή οργανισμό TUV AUSTRIA.