Κινητό
Κινητό
Τηλέφωνο

Πιστοποιήσεις

OΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων (EN, IEC), γεγονός που εγγυάται την ασφάλεια και την λειτουργικότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/95/ΕΚ (περιορισμού της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) γνωστή ως ‘RoHS’ και η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2006 σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (ΦΕΚ 82Α, 5/3/2004).

Καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 73/23/ΕΟΚ (χαμηλής τάσης) και φέρνουν νόμιμα τη σήμανση CE.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από τον διεθνή οργανισμό TUV AUSTRIA.