Κινητό
Κινητό
Τηλέφωνο

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι ενδεικτικά οι εξής:

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων
 • Κεραίες & γραμμές τηλεφώνων
 • Γεννήτριες
 • Ανακαίνιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικιών, καταστημάτων
 • Θεμελιακή γείωση
 • Φωτισμός κήπου
 • Φωτισμός ασφαλείας
 • Αυτοματισμοί κτιρίων
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης
 • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, ανεμιστήρων οροφής
 • Ηλεκτρολογικοί Πίνακες
 • Θυροτηλεοράσεις, θυροτηλέφωνα
 • Συστήματα ασφαλείας, Συναγερμοί
 • Πιστοποιητικά ΔΕΗ